Въжета и Тел

Прилагат се широко в земеделието, допълнително подсигуряване на съществуващи системи, за защита от градушки или ограничаване достъпа

Въжета

Поцинковани стоманени въжета с диаметър от ф3 до ф8. Използват при противоградушкови системи.

Тел

Прилага се при всички конструкции в земеделието, допълнително поцинкована, издръжлива на атмосферни влияния, Твърда е с диаметър от 1.8 мм до 4 мм.

PVC въже

Стоманено въже с PVC покритие, използвано при системи против градушка, като покритието предпазва мрежата от нараняване и притриване при контакта й с въжето.

Въжета Кербовани

Използват се при различни конструкции, като дължината и диаметъра и им се определят според специфичните нужди. Примката се образува чрез машинно кербоване на втулка.

Бодлива Тел

Използва се за спиране на достъпа до обекти или територии, също и за допълнително подсигуряване на съществуващи огради и ограждащи съоръжения. Поцинкована с диаметър ф1.8 мм.

The important point to bear in mind when writing research

This

There are so many distinct types of articles which are published and submitted on the net it can be overwhelming trying to figure out what is the most

Graduate school size won’t serve in addition essay help service to individual class size for a way of writing the very best research papers.

suitable one for the writing style.

is in fact one of the few companies that could enable you to save money, because they have an inbuilt profit and loss account, that’s utilized to monitor expenses and decide on the amount of money they make from the article writing services they supply.

papers is to take your time in completing them, and not be concerned a lot about how they turn out.